Строителство

Инвестиционни проекти

Акценти

Основният предмет на дейност на инвестиционната компания е изграждане на жилищни и административни обекти. Компанията предлага цялостни решения като главен изпълнител на сгради и съоръжения и развива инвестиционна дейност в собствени проекти.

В периода от учредяването си досега е реализирала проекти за градско жилищно и офис строителство, ваканционни и бизнес имоти. Фирмата е успяла да се наложи като надежден и стабилен партньор, както сред български, така и сред чуждестранни компании - инвеститори. Също така работи успешно с партньори както от България, така и от цяла Европа и Русия.

Визията на компанията се основава на три основни стълба:

  • Да печелим и пазим доверието и уважаванието на клиентите и партньорите си, да отговаряме на техните нужди и да изпълняваме коректно всеки ангажимент към тях.
  • Да създаваме на служителите си възможности за развитие и да възнаграждаваме успеха.
  • Да помагаме за по-доброто качество на живот и развитието на местните общности там, където работим.

Дружеството e вписано в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите.

Строителство

Мисия

Мисията на фирмата е да реализира висока рентабилност на собствените си проекти посредством предоставяне качествени и конкурентни решения в областта на високото и ниското строителство. Независимо дали става въпрос за жилищни, търговски, административни или ваканциони проекти, компанията има готовност с подходящите решения. Визията за развитие на компанията е да създава стандарти в областта на надеждното и качествено строителство в България.

Ресурси

Дружеството разполага с необходимия ресурс от съвременна техника и опит за извършане на мащабни строителни дейности на територията на цялата страна. Компанията разполага със собствен модерен автопарк, състоящ се oт строителна техника, в това число багери, камиони, бетоновози, бетонпомпи, автокранове, булдозери, валяци, прицепи, челни товарачи и мини челни товарачи, автокранове, кулокранове и подемници, минибусове и леки коли за извозване на работници и служители, както й цялата необходима техника - машини и съоръжения, необходими за нормално протичане на строителния процес. Фирмата разполага с необходимата механизация за извършването на дълбочинно и височинно строителство, както и за изпълнението на всякакъв вид строителни операции, свързани със строителство на жилищни и административни сгради.